galata-medium

TSC 8. Yıllık Genel Kurul Toplantısı

Turkish Society of Canada bir yılı daha geride bıraktı. Yeni etkinlikler, yeni üyeler, daha da geliştirilen geleneksel etkinlikler darken gönüllülerimiz ile birlikte başarılı çalışma yılının değerlendirmesini hep birlikte Olağan Genel Kurul toplantımızda yapacağız. Yönetim Kurulu’muz 8.Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 7 Aralık 2014 Pazar günü 5100 Yonge Street, Toronto, ON M2N 5V7 adresinde bulunan North York Civic Centre, Council Chamber odasında yapılmasına karar verdi.

Toplantının gündemi ise aşağıdaki şekilde belirlendi:

GÜNDEM

 1. Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması
 2. Genel Kurul Divan Başkanı ve Genel Kurul Sekreteri seçimi
 3. 1 Aralik 2013 tarihli 7.Genel Kurul tutanaklarinin onaylanmasi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu
 5. Mali Rapor’un sunumu
 6. Denetim Raporu’nun sunumu
 7. Faaliyet Raporu’nun onaylanması
 8. Mali Rapor’un onaylanması
 9. Aralik 2013 tarihli 7. Genel Kurul’da yapılan önerilerin görüşülmesi
 10. 2015 yilinda görev yapacak Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
 11. Öneri ve görüşlerin bildirilmesi
 12. Kapanış

Genel Kurul’a katılamayacak üyelerimiz, katılabilecek bir başka aktif üyemizi Vekaletname Formu’nu doldurarak vekil tayin edebileceklerdir.