genel kurul 2

8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Turkish Society of Canada 8.Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı  7 Aralık 2014 Pazar günü 5100 Yonge Street, Toronto, ON M2N 5V7 adresinde bulunan North York Civic Centre, Council Chamber odasında yapıldı.

Divan Başkanlığı ve Sekreter seçimi ile başlayan Genel Kurul Toplantısı’nda, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sn. Serdar Özyetiş ve Genel Kurul Sekreterliğine Sn. Cihat Enbatan oy birliği ile seçildi.

Dernek başkanımız Nalan Gökgöz, son bir yıllık dönemde de derneğimizin etkinliklerine kuruluş amaçları doğrultusunda yoğun olarak devam ettiğini, diğer derneklerle birlikte çalışarak etkinliklerine destek verdiğini belirterek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu sundu, yapılan çalışmaları özetledi.

Mali Rapor’un ve Denetçi Raporu’nun sunulmasının ardından, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Yeni denetçilerin seçilmesinin ardından yeni dönemde yapılacak çalışmalar ile ilgili katılımcılar ayrı ayrı söz alarak görüşlerini aktardılar. Derneğin çalışmalarını daha da ileriye taşımak için yapılacaklar açık oturum ortamında değerlendirildi.

Genel Kurul, başladığı şekilde, saygın bir ortamda ve başarı ile tamamlandı.