bernardshaw

Bu Sayının Sözü

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz…

Bernard Shaw