kids-juming-game

Çocuk Oyunları II

Bugünkü yazımda sizlerle İngiltere, Fransa ve İspanya’da oynanan çocuk oyunlarından 3 tanesini paylaşmak istiyorum. Çocuklarımızla, çocuklarımızın arkadaşlarıyla oynayabileceği türden oyunlar..

  1. İngiltere’den Ladder Jump (zıplamak serbest) oyunu
    Oyunda iki takım yer alır. Her takım en az  üç , dört oyuncudan oluşur. Oyuncular numara sırası alırlar. Belirlenen bir başlangıç çizgisinden itibaren belirli bir hedefe doğru sırayla önce birinci takımın birinci oyuncusu, sonra ikinci takımın birinci oyuncusu, daha sonra takımların ikinci, üçüncü ve diğer oyuncuları, takımlarındaki kendilerinden önce sıçrayan oyuncunun ayak izini kendilerine başlangıç noktası olarak alarak sıçrarlar.Tüm oyuncuların sıçramaları tamamlandığında en uzak mesafeye erişmiş olan takım oyunu kazanır.
  2. Fransa ‘dan Değiş- Tokuş Oyunu
    Bu oyun on veya daha fazla sayıda kişi ile oynanır. Oyuncu sayısı kadar, halka şeklinde  sandalye dizilerek ebe hariç oyuna katılan kişilerin bu sandalyelere oturması  veya sandalyesiz ortamda, ayakta halka şeklinde durulması sağlanır. Ebenin gözü bağlanır. Oyuncular da birer sıra numarası alırlar. Ebe rasgele iki numara söyler. Bu numaraları almış olan oyuncular süratle yer değiştirmeye çalışırlar. Ebe bu oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyuncu ebe olur.
  3. İspanya’dan Bandiera (Bayrak Kapmaca) Oyunu
    Oyun en az 11 ve daha fazla sayıda oyuncunun katılımıyla oynanırsa daha zevkli olur. Bir kişi ortaya geçerek bayrağı tutar. Diğer oyuncular iki takıma ayrılırlar. Takımların oyuncuları sıra numarası alarak aynı sıra numaralı kişiler birbirlerinin tam karşısında, yüzyüze bakacak şekilde dizilirler. Bayrağı taşıyan oyuncu işaret verdiğinde, önce takımların birinci oyuncuları , daha sonra sırayla diğer oyuncuları koşarak bayrağı kapmaya çalışır. Bayrağı en çok kapan takım birinci olur.

Geçenlerde bir parkta gezerken yere tebeşirle çizilmiş seksek oyunları gördüm.

Değişik kökenlerden toplulukların yaşadığı bir şehirde kendi oyunlarımızı başkalarının da  oynadığını görmek beni  heyecenlandırdı..

Sevgiyle kalın…

Meral Atabay

Kaynaklar:
www.partner.tr.msn.com
www.arsiv.ntvmsnbc.com

Meral Atabay, Türkiye’de finans sektöründe uzun yıllar proje yönetimi, sistem geliştirme ve organizasyon konularında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Takip eden yıllarda sekiz yıl süreyle aynı konularda yönetim ve eğitim danışmanlığı yaptıktan sonra Toronto’ ya yerleşmiştir. 2 çocuk annesidir. Gençlerin zihinsel ve duygusal gelişimlerini olumlu bir şekilde tamamlayabilmeleri için çocukluktan itibaren mümkün olduğunca çok sosyalleşerek, grup, takım oyunları oynamaları gerektiği düşüncesini savunmaktadır.