Selimiye MosqueSelimiye Mosque at dawn

Ezan

Çocukluğumda Ezan Türkçe okunurdu ve hem de minarelerden. Müezzinler ezanı minarelerin şerefesinde dönerek okurlardı. Ezanla ilgili güzel bir çocukluk hatıram da var: Çocukluğumu geçirdiğim Kilis’te, özellikle yaz günleri yatak odamın penceresinden gelen minarelerin yumuşak ezan sesleri ile hafifçe uyanır ve sonra tekrar uykuya dalardım.

Şimdi ezan sesleri minarelere takılmış hoparlörlerden gelmekte ve kulakları sağır edecek derecede. Kayıtlardan okunan bu ezanların sözleri de artık Arapça !

Atatürk’ün teşvikiyle 1932’de Türkçe okunmaya başlanan ezan, tutucu çevrelerce ezanın Türkçe okunması gibi küçük bir reform bile çok görüldüğünden, 1950’de Demokrat Parti zamanında tekrar Arapça okunmaya başlandı

Eskiden minarelerden okunan ezanları anlardık, şimdi öyle değil. Yeni bir dönüşüm için acaba ezanın tekrar Türkçe okunmasını mı beklemek gerekecek ?

Ezanın Arapça sözlerini ve bunun Türkçeleştirilmiş versiyonunu bir arada verelim:

Arapça Türkçe
Allahü ekber (4 defa) Tanrı uludur (4 defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (2 defa) Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak (2 defa)
Eşhedü enne Muhammeden resûlullah (4 defa) Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed (2 defa)
Hayye ale’s selâh (2 defa) Haydin namaza (2 defa)
Hayye ale’l felâh (2 defa) Haydin felâha (kurtuluş) (2 defa)
Allahü ekber (2 defa) Tanrı uludur (2 defa)
Lâ ilâhe illallah Tanrı’dan başka yoktur tapacak

Sabah ezanında, “Hayye ale’l felâh”tan sonra iki defa, es-Salâtü hayrun mine’n nevm” (= namaz uykudan hayırlıdır) sözleri tekrar edilir.