ic tasarim

İç Tasarım Önerileri

Değerli Telve okuyucuları, bu aydan itibaren design ve emlak konularını içeren yazılarımla sizlerle olacağım. Sorularınınızı Telve aracılığı ile yada aşağıda bulunan eposta adresime yazarak bana ulaşabilirsiniz.

Bu ay sizlerle iç design konusuna genel bir bakış yapacağız. Sanat, felsefenin en temel alanlarından birini oluşturur. İç dekorasyon ve mimari, sanatın estetik yanının dışa vurduğu alanlardan ikisidir. Günümüzde estetik, hayatımızın her bölümünde rol oynar. “Güzel” diye adlandırdığımız her şey estetik bir değer taşır. Bu bir heykel, bir doğa resmi, bir ev tasarımı olabileceği gibi, bir film, saç modeli, ya da yazlık bir elbise de olabilir.

Modern insan, geçmiş medeniyetlerin tarihini, gücünü ve ihtişamını bıraktıkları eserlerden anlamaktadır. İbadethaneler, tiyatrolar, saraylar ve evlerin sahip olduğu estetik özellikler, o medeniyetin kültürünü ve gücünü yansıtır. İlk medeniyetlerden beri insanoğlu yaşadığı yere kendi estetik kültürünü ve gücünü yansıtmıştır. Ne evler sadece sığınma amaçlı, ne de ibadethaneler sadece ibadet amaçlı inşa edilmiştir.

Modern çağda da bu gelenek hala sürmektedir. Rönesans ile ortaya çıkan ve ahlaksal ve dinsel baskılara karşı tavır alan modern sanat akımları, “sanat için sanat” anlayışının doğduğu ve sanatın din ve siyasetten uzaklaşıp bağımsızlaştığı dönemdir. Bugün özellikle Batı Avrupa’da gördüğümüz ,tiyatrolar, kiliseler, saraylar, evler ve hatta müzelerde sergilenen eserlerin çoğu bu sanatsal akımın yapıtlarıdır. Gotik, Rokoko, Barok, Victorian gibi estetik akımlar günümüzde yerini contemporary ve post modern akımlara bırakmıştır.

Yüzyıllar boyunca insanoğlunun estetik zevki değişiklik gösterse de, sanata ve estetiğe olan ihtiyacı değişmemiştir. Bu bağlamda bir yanlış algıyı oradan kaldırmak adına estetiğin bir lüks olmadığını, insanın hayatını güzelleştiren ve anlamlandıran bir ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. Nasıl ki içinde yaşadığımız toplum, unsuru olmak bakımından genetik yapımızdan, hayatı ve hatta tanrıyı arayış ve anlayış boyutuna kadar bizi etkiliyorsa, yaşadığımız ev ve caliştığımız ortam da bizi bilinç altı veya üstü etkilemektedir. Estetik açıdan ise zevkimizi ve hayatı nasıl yasadığımızı açığa vurur.

Tolga Turanlı

tolgaturanli@yahoo.com

416-888-5-444