Angelina’s Treasure

Anlgelina's TreasureÖzay Mehmet ile yeni kitabı Angelina’s Treasure üzerine bir söyleşi yaptım. 2013 yılının Mart ayında çıkan Uzun Ali romanının devamı olan ve Uzun Ali’de anlatılan dönemin öncesini kapsayan yeni romanı ile ilgili kendisinin görüşlerini ve gelecek ile ilgili projelerini aldım.

Uluç Özgüven

http://ozguven.info/blog
https://twitter.com/uozguven

Uyarı: Bu yazının her hakki yazarına aittir, Yazarın izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.

Uluç Özgüven, Avus­turya Lisesi’ni ve Boğa­ziçi Üniversitesi’ni bitirdi. ABD’deki öğre­nim ve çalışma haya­tın­dan sonra Türkiye’ye döne­rek mes­leği olan bil­gi­sa­yar mühen­dis­li­ğine devam etti. Sanat ve kül­türe meraklıdır. Türkiye’nin nere­deyse tama­mını, Avrupa’nın ve ABD’nin belli başlı şehir­le­rini gezip, fotoğ­raf­ladı. Fotoğ­raf­ları ve röpor­taj­ları Turizm Bakan­lığı yayın­la­rında, Vizon Der­gisi ve THY Sky­life Der­gi­sinde yayın­landı. Kanada’nın yerel gaze­te­le­rinde, Almanca ve İngilizce’den yap­tığı öykü çevi­ri­leri, haber­leri, yerel TV kanal­la­rinda haber ve ropör­taj­ları yayınlandı.