Meylin Günel

Director of Event Development

Meylin Gunel was born in İstanbul, Turkey in 1974 and graduated from Zincirlikuyu Technical and Industrial Vocational High School. She studied History of Architecture, Restoration and Structural Knowledge at Trakya University and started her early career as Restoration Expert in National Historical Palaces of Turkey. Later on, she worked in different private companies and organizations at administration and sales departments. She established her family company A & G International, at 1996. She participated as an owner and designer in several engineering and architectural projects. She still works in the same company in the field of Organic Agricultural Products Marketing.

Meylin lives in Toronto with her family since 2010 and actively participating in different groups and communities especially for women and family issues in Canada. She also joined Turkish Society of Canada in 2011 and participated in various events and activities as volunteer and contributor. Meylin has been appointed as a board member in 2015 and currently serves as the Director of Event Development in Turkish Society of Canada Association.

Email: meylingunel@gmail.com


Faaliyet Geliştirme Direktörü

Meylin Günel 1974 yılında İstanbul’da doğmuş ve lise eğitimini Zincirlikuyu Endüstri ve İnşaat Teknik Lisesi’nde tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi, Restorasyon Bölümü’nü bitirdikten sonra kariyerine Restorasyon Uzmanı olarak TBMM-Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli tarihi yapılarda çalışarak başlamıştır. Daha sonra değişik şirketlerde idari ve satış konularında çeşitli görevler almıştır. Kendi aile şirketi olan A ve G International’ı 1996 yılında kurmuş, kurucu ortak ve dizayn sorumlusu olarak çeşitli mimarı ve mühendislik projelerinde çalışmıştır. Halen aynı şirkette Organik Tarım Üretimi dalında Pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Meylin ailesi ile birlikte 2010 yılından beri Toronto’da yaşamaktadır. Kanada genelinde farklı yardım ve dayanışma gruplarında çalışmış, özellikle kadın ve aile sorunlarıyla ilgili faaliyet gruplarında gönüllü olarak yer almıştır. 2011 yılında katıldığı TSC bünyesinde de yine gönüllü olarak bir çok etkinliklerde görev yapmıştır.

2015 yılında Yönetim Kurulu’na seçildiği Turkish Society of Canada’da, Faaliyet Geliştirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Email: meylingunel@gmail.com