nevruz

Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun

Her yıl, 21 Mart günü baharın geldiğini müjdeleyen gün ve bazı kültürlerde yeni yılın da başlangıcı kabul edilerek, Nevruz Bayramı olarak kutlanır. Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada farklı dil konuşan, farklı dine inanan, farklı kültürlerdeki toplumlarin ortak olarak kutladığı Nevruz’un tarihçesi milattan öncesine dayanmaktadır. Çin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Azerbeycan, Gürcistan, Afganistan, Tacikistan, Kırım, Türkiye, Irak, Suriye, İran, Arnavutluk gibi farklı ülkelerde, bazı farklılıklar göstermekle birlikte aynı amaç için kutlanmaktadır.

Farsça kökenli bir kelime olan Nevruz, “yenigün” anlamına gelmektedir. İlk olarak 2. Yüzyılda eski İran kaynaklarında rastlanan Nevruz’un geçmişinin yüzyıllar öncesine uzandığı bilinmektedir.  2010 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 21 Mart’ı Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul etmiştir.

Astronomik verilere göre ise 21 Mart ekinoksun oluştuğu, yani gece ile gündüzün eşitlendiği, güneşin ekvatora dik açı ile geldiği ve artık baharın başladığı gündür. Kuzey yarımkürede artık gündüzler uzamaya başlayacaktır.

Türklerde Nevruz’un kökeni Ergenekon efsanesine dayanmaktadır. Orta Asya Türkleri, Göktürkler’in demirden dağı eritip çıkmalarını ve baharın gelişi kutlanırdı. Buna ait yazılı belgelere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır. Türklerin Orta Asya’dan göçler yolu ile tüm coğrafyaya yayılmaları, etkileşimde olunan toplumların kültürleri ile de harmanlanarak zaman içinde kutlamaların şeklinde bazı farklılıklar yaratmıştır. Günümüzde Şaman, Hıristiyan veya Müslüman tüm Türk topluluklarında kutlanılmaya devam edilmektedir.

Nevruz Bayramı, Türk toplulukları içinde birleştirici bir unsur olduğu gibi, Nevruz bayramının kutlandığı tüm coğrafyada ve kültürler arasında da  barış ve sevgiyi pekiştirecek çok güçlü bir etkendir.

Hepinizin Nevruz bayramı kutlu olsun, bahar sevgi ve huzur getirsin.