Terms and Conditions TR

 Turkish Society of Canada’nın aylık yayın bülteni telve’nin yayın ilkeleri ve yayın koşulları

PDF olarak indirin

Telve, Turkish Society of Canada Derneği’nin (TSC) elektronik olarak İnternet ortamında hazırlanan ve Kanada Türk Toplumu’nu TSC’nin etkinliklerinden haberdar etmek, genel kültür, eğitim, sanat, spor, toplumsal ve bilimsel içerikli yazı ve makalelerle okuyucularına faydalı bilgiler sunmak amacıyla kurmuş olduğu yayın organıdır.

Telve’nin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. TSC Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde başka dillerde de yayın yapılmasına karar verebilir. Telve aylık olarak veya TSC Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen aralıklarda yayınlanır.

Telve’nin yayın amaçları:

  • TSC’nin kuruluş amaçları ve vizyonu doğrultusunda yayın yapmak, Türk toplumunun, Kanada’daki görünürlüğünü arttırmak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en iyi biçimde tanıtmak.
  • TSC’nin ve Kanada’daki Türk toplumunun görüşlerini, düşünce ve bilgi birikimlerini paylaşacakları objektif bir iletişim platformu oluşturarak, toplum üyelerimiz arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek.
  • Kanada’ya yeni gelen vatandaşlarımızı, Kanada’daki yaşam, iş, eğitim, ekonomik, yasal ve diğer sosyal konularda bilgilendirmek ve Kanada’ya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak.
  • TSC’nin toplumumuz içinde sosyal dayanışmayı, bilgi ve birikim paylaşımını geliştirmek amacıyla düzenlediği etkinlikleri duyurarak, dernek faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak
  • Elektronik olarak internet ortamında yayın yapan bir dergi olarak Kanada’daki Türk Toplumu’nun yaptığı çalışmaların, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin Kanada, Türkiye ve diğer ülkelerde de duyulmasını sağlamak, onlarla olan iletişim ve paylaşımı arttırmak.