medeni-kanun

Türk Kanunu Medenisi – 90. yıl

Türk Kanunu Medenisi, tam 90 yıl önce 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmişti. Genç Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan ekonomik alanda varlığını ve bağımsızlığını güçlendirme hamleleri yaparken, diğer yandan çağdaş yaşamın gereklerini birer birer hayata geçirmeye çalışıyordu.

Özellikle kadın haklarındaki eksikler ve kadının evlilik içindeki konumu Mustafa Kemal Atatürk’ün önemle üzerinde durduğu konulardan biriydi. Cumhuriyetin daha üçüncü yılı dolmadan Türk Kanunu Medenisi’nin yaşama geçirilmesiyle, aile hayatı, evlilik kurumu ve kadın hakları çok önemli değişikliklere uğramıştı.

Tek eşle evlilik sınırı getirilerek ve ailede kadın ve erkek eşitliği koruma altına alınarak, evlilik kurumunun erkek egemen durumuna son verildi.

Resmi nikah zorunluluğu getirilerek, evlilikteki tüm haklar ve sorumluluklar kanunun koruması altına alındı.

Kadınlara istediği işte çalışma hakkı tanınarak, topluma ve ekonomik yaşama daha fazla katkı yapması sağlandı.

Miras, boşanma, tanıklık yapma gibi konularda kadın ve erkek eşit hale getirildi.

Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, genç Türkiye Cumhuriyeti,  az zamanda çok yol katetmek için sürdürülen seferberlikte erkeklerimiz ve kadınlarımız omuz omuza çalıştı.