selcuk-onal

Yeni Ottava Büyükelçimiz

T.C. Ottava Büyükelçisi Selçuk Ünal, 9 Eylül 2014 tarihi itibari ile yeni görevine başladı. Kanada’da yaşayan Türk toplumuna ve vatandaşlarımıza yönelik hazırladığı duyuruyu aşağıda bulabilirsiniz.

Kanada Türk Toplumunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Vatandaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçisi olarak bugün, 9 Eylül 2014 tarihi itibariyle Kanada’ya gelerek göreve başladım.

Türkiye ile Kanada arasındaki toplumsal bağların temel kaynağı olan siz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, esenliği ve haklarının korunması için hizmet edecek olmaktan dolayı büyük bir gurur ve memnuniyet duymaktayım.

1967-1969 yılları arasında Vancouver’da çalışmış bir ailenin çocuğu olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni Kanada’da temsil etme görevine uygun görülmem benim için ayrı ve özel bir şeref kaynağıdır. Bu geçmişe dayanarak, Kanada’da yaşayan vatandaşlarımızın ve toplum üyelerimizin öncelikli ihtiyaç ve taleplerinin bilincinde olduğumu ve doğru şekilde değerlendirebileceğimi düşünüyorum.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu tebaası yurttaşlarımız ve soydaşlarımızın Kanada’ya ilk göçüyle başlayan, yıllar içerisinde gelişerek artan ve niteliği de değişen buradaki toplumsal mevcudiyetimiz, Türkiye-Kanada ilişkilerinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Kanada’nın çok kültürlü yapısı içerisinde toplumun her alanında kendini ispatlamış ve çağdaş evrensel değerleri benimsemiş siz toplum üyelerimiz, bu ülkeye katkı sağlamakta, Kanada için önemli bir değer sunmaktadır.

Toplum üyelerimizin Kanada toplumu ile tesis ettiği uyumun yanı sıra ortak bir geçmiş ve değerler birliğini paylaştığımız Kanada’da, başta soydaş ve akraba topluluklar olmak üzere, yerleşik diğer toplumlarla da tarihi dostluklar çerçevesinde gönül birliği yapması suretiyle dayanışmasını göstermesi, hoşgörü ve kültürel zenginliğimizin bu ülkedeki en güzel yansıması olacaktır.

Kanada’daki siz değerli vatandaşlarımızın ve toplum üyelerimizin bu ülkedeki mevcudiyetlerini güçlendirmek ve sizlere daha iyi hizmet vermek, görevim sırasındaki en önemli önceliğim olacaktır.

İlişkilerimizin 70. yılında Kanada’ya atanan 27. Türk Büyükelçisi olan şahsım başta olmak üzere Ottava Büyükelçiliği, Toronto Başkonsolosluğu ve ülke çapındaki Fahri Başkonsolosluk ve Konsolosluklarımızdaki tüm mesai arkadaşlarımın buradaki temel varlık nedeni, sizlere en iyi ve kaliteli kamu hizmetini hızla sağlayabilmek ve Devletimizin güçlü elini sizlere ulaştırmaktır.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin yanıt verebilmek için tüm temsilciliklerimizin Kanada ölçeğinde her bölgeye erişim sağlayabilecek şekilde arttırılması ve Gezici Konsolosluk hizmetleriyle uzak eyaletlerdeki yurttaşlarımıza daha sık aralıklarla kamu hizmeti götürülmesi yönündeki çalışmalarımız sürecektir.

Türkiye, günümüz koşullarında diplomatik temsili, ekonomisinin gücü ve uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak uluslararası platformlarda artan etkisi ile uluslararası ortamda daha görünür hale gelmiştir.  Türkiye ile Kanada arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerde kaydedilecek her türlü gelişme de bu çerçevede doğrudan ya da dolaylı olarak Kanada Türk toplumunun ve vatandaşlarımızın bu ülkedeki varlığını, görünürlüğünü güçlendirecektir.

Bu itibarla, iki ülke ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmek, toplumumuzun  gelişimine katkı sağlayarak hak ve çıkarlarını korumak, ülkemizin ve milletimizin buradaki görünürlüğünü yükseltmek amacıyla yapılacak tüm çalışmalarımızda tabiatıyla vatandaşlarımızın ve toplum üyelerimizin yakın desteğini bekliyoruz.

Tüm vatandaşlarımıza en içten saygı ve sevgilerimi sunar, hepinizi muhabbetle selamlarım.