fnc

Şiir Güzeldir

Faruk Nafiz Çamlıbel (18 Mayıs 1898 – 8 Kasım 1973)

Şairlerin edebiyat öğretmenliği yaptığı ve her şeyin milli olduğu Atatürk’ün genç Cumhuriyet döneminde yetişmiş, en önemli öğretmen şairlerimizdendir ve kendisi gibi büyük bir şair olan Behçet Kemal Çağlar’ın öğretmenidir.

Büyük ölçüde Yahya Kemal’den etkilenmiş ve başlangıçta aruz ölçüsü ile şiirler yazmıştır. Romantik İstanbul’lu kişiliği ile yalın Anadolu Türkçesi ve Hece Ölçüsü kullanarak yenilikçi milli edebiyatımızın kurucularından olmuştur. Aynı zamanda beş hececiler akımının da öncüsüdür.
Yapıtları arasında “Han Duvarları” ile Behçet Kemal Çağlarla birlikte yazdıkları “Onuncu Yıl Marşı” ilk akla gelenlerdir.

 

GURBET

Bir kuş tanıyordum ki baharda

Salkımlar açan bahçemin üstünde uçar da
Akşamların ürperdiği bir sesle öterdi.
Besbelli bu iklime yabancı,
Nereden koparak geldiği meçhul,
Endamı uzun tüyleri parlak, sesi vahşi
Bir kuş.

Akşamla yatan köyde sedalar durulunca
Mehtaba yakın gölgeli bir nokta bulunca
Hicranla kısılmış, heyecanla boğulmuş
Bir sesle öterdi.
Öttükçe uğuldardı sesinde
Avare kuşun duyduğu hasret
Bir bilmediğim kit’a da, bir dağ tepesin de
Bin bir çölün ardın da kalan yurduna dair.
Öttükçe o hasretle genişlerdi duyardım,
Korkunç uçurumlar gibi ruhum da derinlik
Her gün daha bir parça yakından sevişirdik
Ben şair, o şair.

Bir gün cami açtım ki;
Ufuk bir kara perde
Sahrayı beyazlar bürümüş, yollar uyuşmuş
Gördüm ki o gurbet kuşunun
Gezdiği yerde
Cansız bir avuç tüy yatıyordu…
Baktım o küsmüş.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL