passport

Yeni Vatandaşlık Yasası: Bill C-6

Kanada’da yaşayan, vatandaşlık hakkını kazanmış olan veya vatandaş olmayı bekleyen tüm göçmenleri yakından ilgilendiren ve Citizenship Act olarak tanımlanan Bill C-6’nın yasalaşma süreci henüz tamamlanmamış durumda. Yasa, 17 Haziran 2016 tariihinde federal milletvekillerinden oluşan House of Commons tarafından onaylanmıştı. Yasalaşması için Senato tarafından da onaylanması gerekmektedir.

Haberimizin hazırlandığı 27 Ekim 2016 tarihi itibari ile, yasa halen Senato’da İkinci Okuma aşamasında bulunmaktadır. Senato’da yasalaşması için Üçüncü Okuma’nın da tamamlanması gerekmektedir. Yasanın parlementodaki görüşme ve onaylanma sürecini, Parliement of Canada’nın web sitesi içinde yer alan aşağıdaki bağlantı üzerinden güncel olarak takip edebilirsiniz:

http://www.parl.gc.ca/legisinfo/BillDetails.aspx?billId=8117654&Mode=1&Language=E

Harper hükümeti tarafından 2015 yılında yapılan değişikliklerle, ana başlıklar olarak, vatandaş olmak için gereken oturum süresi 6 yılda 4 yıla çıkartılmış, Permanent Resident olmadan önce Kanada’da yaşanan sürenin geçersiz olması, Kanada’da yaşama beyanı istenmesi ve belli durumlarda da temyiz hakkı olmadan vatandaşlık hakkının iptal edilmesi yasalaşmıştı.

Liberal Parti hükümeti tarafından Bill C-6 ile yasalaştırılmak istenen değişiklikleri ise ana başlıklar altında aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz:

  • Vatandaşlık hakkını elde etmek için gereken fiziksel oturum süresi son altı yılda dört yıldan, son beş yılda üç yıla indirilecek.
  • Kanada’da yaşama niyeti belgesi istenmesi kaldırılacak.
  • Vadandaşlık hakkının iptal edilmesi maddesi, sahte beyan gibi bazı durumlar dışında kaldırılacak.
  • Vatandaşlık için gereken dil sınavının yaşı tekrar 18-54 yaş arasına uygulanacak şekilde değiştirilecek.
  • Permenant Resident olmadan önce Kanada’da geçirilen günler de belirli bir oranda vatandaşlık için gereken gün sayısına eklenebilecek.